Trafikhåndtering

Et af de vigtige punkter i forbindelse med et hvert anlægsprojekt, som forgår på vejen er at sørge for at udgøre så minimal gene for trafikkanterne som muligt

Ligeledes skal alle sikkerhedsforanstaltninger være på plads, med formålet at beskytte de arbejdende mod trafikken.

For at kunne håndhæve disse punkter er det nødvendigt at udarbejde en trafikafviklingsplan der meget detaljeret beskriver afvikling af trafikken under udførelsesfasen.

Før arbejdet går i gang skal arbejdes området afmærkes og trafikken omlægges. Der er dog vise krav, regler der skal tages hensyn til. I den forbindelse stilles der nogle specifikke krav og regler som skal overholdes i forbindelse med trafikafviklingsplanen. Disse krav og regler er udarbejdet af vejdirektoratet og vejreglrådet. Vores medarbejdere er altid i besiddelse af de senest opdaterede kurser som det kræver når man har ”vejen som sin arbejdsplads”

God og velfungerende trafikhåndtering er essentielt for at projektet forløber efter planen og uden gener, og bør altid prioriteres højest.

Trafikafviklingsplan

Vi udarbejder altid en trafikafviklingsplan i forbindelse med et vejarbejde. Trafikafviklingsplanen består af beskrivelser, skitser og tegninger, der samlet redegør for hvor og hvordan trafikken afvikles i den angivende periode.

I trafikafviklingsplanen indgår der også en afmærkningsplan for trafikafvikling. I afmærkningsplan for trafikken indgår der tegninger, der viser afmærkninger, skilte, trafikværn m.m. som skal fungere i den fastlagte anlægsfase ved udførelse af forudsatte arbejdsoperationer og forudsat disponering af arbejdsområdet.